Ақтөбе қаласы КММ «Орта мектебi №28»
0

 

Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру

 

"Негізгі орта, жалпы орта білім
беру ұйымдарында экстернат
нысанында оқуға рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламентіне 1-қосымша

Портал арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-әрекеттерінің диаграммасы

 

 

 

 

"Негізгі орта, жалпы орта білім
беру ұйымдарында экстернат
нысанында оқуға рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламентіне 2-қосымша

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінің бизнес-үдерістерінің анықтамалығы

 

 

 

 

 

 

«Негізгі орта, жалпы орта білім беру
ұйымдарында экстернат нысанында
оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша          
      Нысан 
Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру туралы бұйрықтан үзінді
 

Дербес нөмір: _______
Алған уақыты мен күні: ________________
      ___________________________________________________________
(жергілікті атқарушы органның атауы)
Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында
оқытуға рұқсат беру туралы бұйрықтан
ҮЗІНДІ

Азамат (-ша): ______________________________(көрсетілетін қызметті
алушының Т.А.Ә. (бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі)
 
Өтініш берген күні: _______________________
      _______ жылғы __ _______ бұйрықтың негізінде негізгі орта,
жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат
беру туралы бұйрықтың үзіндісі.
      Үзінді жауапты тұлғаның ЭЦҚ-сымен куәландырылды:
      _____________________________________________
      (жауапты тұлғаның Т.А.Ә.(бар болса), лауазымы)

 

«Негізгі орта, жалпы орта білім беру
ұйымдарында экстернат нысанында 
оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымша             
 
Кімге: ______________________ басшысы
Жергілікті атқарушы органның атауы
Кімнен: ________________________
________________________/
Т.А.Ә. (бар болса) және
толық жеке сәйкестендіру нөмірі/
Нысан
Экстернат нысанында оқытуға рұқсат беруге
өтініш

      «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 2-тармағы 24-4) тармақшасына (6-бап3-тармақ,  25-7) тармақшасына немесе 6-бап, 4-тармақ21-3) тармақшасына), сондай-ақ «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағына сәйкес білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беруді сұраймын. 
______________________________
(қолы)            
«_____» ____________ 20___ ж.
      

 

«Негізгі орта, жалпы орта білім беру
ұйымдарында экстернат нысанында
оқытуға рұқсат беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
3-қосымша      
 
       __________________________________________
(Т.А.Ә. (бар болса), не көрсетілетін  
қызметті алушы ұйымының атауы)     
__________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)
Нысан
Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
      «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 2) тармақшасын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы филиалының № ___ бөлімі (мекенжайын көрсету) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында қарастырылған тізбеге сәйкес толық емес құжаттар топтамасын ұсынуыңызға, атап айтқанда:
      (жоқ құжаттардың атауы):
      1)_________________________________________________________;
      2)_________________________________________________________;
      3)........
      жоқтығына байланысты мемлекеттік көрсетілетін қызмет (мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызмет атауын көрсету) үшін құжаттар қабылдаудан бас тартады.
      Осы қолхат әр тарапқа біреуден екі данада жасалды.
      Т.А.Ә. (бар болса) (Мемлекеттік корпорация қызметкері)
      ____________________________________________________
      (қолы) Орындаушы: Т.А.Ә. (бар болса)
      ___________________________________________________
      Телефон
      _________________________________________________________________
      Қабылдады: Т.А.Ә. (бар болcа)/көрсетілетін қызметті алушының қолы
_____________
«____» _____________ 20__ жыл.